Enhver afvigelse fra de foregående punkter betrages som fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Stejlt stop.
Næseryggen buet (konkav eller konveks).
Klart lyserød næse.
Næse, øjenrande og øjne ikke af den foreskrevne farve.
Overbid.
Store og runde øjne.
Karperyg, svajryg, slap lænd.
Halen bæres lavere end ryglinien under bevægelse.
Halen for kort, med knæk eller krummet op over ryggen, så den berører kroppen.
Svage (bløde) håndrødder.
Spredte, flade poter, tynde trædepoter.
Åben pels (ikke nok tilliggende, løs).
Mangelfuld substans hos en voksen hund.
 
 
Størrelse mere end 2,5 cm over eller under idealstørrelsen.
Ultimate Web