Forpart:
Forbenene skal stå som to parallelle søjler, lige og med kraftig benstamme. 

Skuldre:
Skal være muskuløse, med godt tilbagelagte og tilliggende skulderblade. Derved dannes et godt mankeparti, der skråner over i den korte ryg. Skulderblad og overarm har nogenlunde samma længde.
 
Albuer:
Slutter tæt til kroppen uden at dreje ind- eller udad, men arbejder præcist og jævnt.
 
Mellemhånd:
Stærk og let skråtstillet.
 
Forpoter:
Med kraftigt udviklet svømmehud, middelstore, kompakte og runde, med godt hvælvede tæer og tykke trædepuder. Vildtkløer kan fjernes. NB! Fjernelse af vildtkløer er forbudt i Danmark.
 
Bagpart:
Muskuløs, bred og virker firskåren. Vinkling af for- og bagpart skal være i balance. Benenes øverste og nederste del har omtrænt samme længde.
 
Lår:
Meget muskuløse.
 
Knæled:
Velvinklede.
 
Mellemfod:
Godt lavt ansatte haser, hverken ind- eller udaddrejede. Vildtkløer skal være fjernet.
 
NB! Fjernelsen af vildtkløer er forbudt i Danmark!!!
Ultimate Web